Top navigation

Residenties

Wat zijn de residenties?

Met de residenties wil Platform-K mogelijkheden bieden aan dansers van Platform-K om hun eigen artistieke eigenheid en performance competenties te ontwikkelen: intensieve repetitie, timing, spacing, connectie maken met het publiek, … 
Daarnaast bieden residenties makers een ruimte voor experiment met onze dansers. Veel makers zijn geïnteresseerd in het werken met onze dansers, maar kunnen vooraf niet inschatten wat de mogelijkheden en moeilijkheden van dit werk zijn. De residenties scheppen de tijd voor zowel choreograaf als danser om zonder prestatiedruk een artistiek uitdagend onderzoek te voeren. Op zoek naar welke mogelijkheden dans als discipline in zich draagt.

Jaarlijks biedt Platform-K twee residenties met logistieke ondersteuning van CC De Grote Post en CAMPO 
Met de steun van Stad Gent, Provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse Overheid.

Residentie Ivan Fatjo & Fernando Amado (2018)

Platform-K danser Fernando Amado en choreograaf Ivan Fatjo werkten een maand lang intensief samen in Oostende (CC De Grote Post), Fernando’s thuisstad, en Gent (Vooruit Kunstencentrum). Het werd een interactie van verschillende lichamen en verbeeldingswerelden. 
Op 28 juni openden ze hun repetitiestudio in de Grote Post voor een klein publiek. Annelies Poppe nam een kijkje en legde het werkproces vast aan de hand van beide dansers hun ervaringen. Lees hier het volledige interview.

In her eyes (2017)

In her eyes is onze residentie i.s.m. CC De Grote Post en het resultaat van het artistiek onderzoek van Hendrik Lebon (les ballets C de la B) en Sarah Snoeij (Platform-K). In deze residentie lag de focus op “hoe leer ik orde in de chaos zien?”. Sarah Snoeij stond hierin centraal als performer, maker en als docent.

De orde die voor ons vanzelfsprekend is, is dit voor Sarah niet. Sarah’s reflex bij drukte en lawaai is weglopen, zich afsluiten. In deze residentie onderzochten we hoe ze kan doorzetten en haar grenzen leren aangeven, via dans en beweging.

Hierbinnen stond het ontwikkelen van Sarah’s bewegingskwaliteit voorop, geïnspireerd op dagdagelijkse bewegingen. Sarah zorgde zelf voor de inhoudelijk input in dialoog met Hendrik. Hendrik stimuleerde Sarah om zich bewust te worden van haar persoonlijke grenzen en mechanismen die beperkend werken en door deze te verleggen de eigen mogelijkheden te vergroten. Met als doel gaandeweg niet enkel haar lichaamsbewustzijn te verdiepen, maar ook nieuwe artistieke wegen voor zichzelf in te slaan.

Het resultaat van deze residentie was de solo “In her eyes”. Sarah toonde deze in de Grote Post in juni 2017.

Van oktober t.e.m. november 2017 begeleidde ze samen met Hendrik Lebon een danstheaterreeks voor jongeren van de Kopergietery. Hierin bracht ze haar skills als co-dansdocent in praktijk.

Sculpture (2016)

'Sculpture' is de eerste residentie van Platform-K i.s.m. CAMPO.
'Sculpture' is een artistiek onderzoek naar de authenticiteit van het lichaam. Het lichaam in relatie tot verwachtingen, de realiteit, de norm. Welke identiteit heeft het lichaam? Welke invloed heeft die op het leven? Meer dan een ‘verwrongen’ lichaam, is Veronique een andere persoon. Haar kijk op de wereld wordt bepaald door de dominante rol van haar lichaam in haar leven. Schoonheid ontstaat wanneer je verwonderd kan worden door het anders zijn dat misschien toch niet zo verschillend is.

Véronique Mees, danseres bij Platform-K, werkte in oktober 2017 samen met dansmaker Quan Bui Gnoc (les ballets C de la B) en drummer Jens Bouttery (WUNDERBAUM, Jens Maurits Orchestra). Tijdens het hedendaags dansfestival Gent Bougement toonden ze hun creatie 'Sculpture' op zondag 6 november 2017 in CAMPO Victoria

“Bij Quan heb ik geleerd dat spasmen deel zijn van mijn persoon, maar dat ik die ook kan controleren. Het is makkelijker geworden, maar het blijft moeilijk. Ik ben tot nog toe max. 20 minuten op een podium geweest. Nu is het 50 minuten. Dat is een uitdaging. Vooral om de baas te blijven over mijn lichaam.” – Véronique Mees, danseres Platform-K

“In eerste instantie wil je hen brengen naar jouw wereld maar dan geraak je geïnspireerd, misschien wel gefascineerd door hun wereld en je wil eigenlijk zo veel mogelijk in die van hen vertoeven; wetende dat je er maar een glimp van kan opvangen.” – Quan Bui Gnoc, maker en danser bij les ballets C de la B.