Overslaan en naar de inhoud gaan

Zomerworkshop / Summer workshop Platform-K (Gent)

Tijdens deze workshop onderzoeken we hoe muziek, klank en stemgebruik onze manier van bewegen beïnvloeden.

Muziek heeft een groot effect op ons. Wanneer we luisteren naar muziek worden verschillende hersendelen geactiveerd en dan voornamelijk die delen die zorgen voor beweging en emoties. Muziek stimuleert, prikkelt en geeft plezier.

Tijdens deze workshop onderzoeken we hoe muziek, klank en stemgebruik onze manier van bewegen beïnvloeden. Je proeft van de werking van Platform-K. Via diep verbindende improvisaties en choreografie creëren we synergie tussen ervaren dansers met en zonder beperking.

 

ENG:

Music has an immense effect on us. When we listen to music, different parts of our brain get activated, especially those that provide movement and emotions. Music stimulates, excites and gives joy.

During this workshop we’ll investigate how music, sound and use of voice influences our way of moving. Get a taste of how Platform-K works. Through deeply connecting improvisations and choreography we create synergy between experienced dancers with and without disabilities.

Dagindeling / Daily Schedule

De dag start met een grondige warm-up en een actieve bewegingsles. ’s Namiddags werken we met improvisatie en creatie opdrachten. We spelen met synchrone en asynchrone bewegingen en nemen onze ademhaling als uitgangspunt voor het maken van klank en nieuwe bewegingen.

Elke dag sluiten we af met een jamsessie begeleid door een muzikant(e)/vocalist(e). Zo beleven we de opgedane ontdekkingen van die dag ten volle. De dagelijkse dansjam van 16u-17u staat ook open voor externe dansers: iedereen die zin heeft in een uur live improvisatieplezier.

 

ENG:

Every day starts with an intense warm-up and an active movement class. During the afternoons we work with improvisation and creative assignments. We play with synchronous and asynchronous movements to music and use our breath as starting point to make sound and new movements.

We end each day with a jam session accompanied by a musician/vocalist, so we can fully experience the discoveries of that day. The daily dance jam from 16-17u is open to external dancers: anyone who feels like an hour of live improvisation.

Praktisch / Practical

 • Wanneer: 9 - 13 augustus 2021
 • Uren: deuren open: 9u30 - start 10u - einde voorzien om 17u.
 • Waar: BALZAAL Kunstencentrum VOO(?)UIT , Sint-Pietersnieuwstraat 23, 9000 Gent
 • Wie: Voor ervaren dansers met en zonder een beperking (ervaring = vertrouwd zijn met hedendaagse dans en improvisatie)
 • Kostprijs: 150 euro voor de hele week, lunch inbegrepen
 • Kostprijs jam apart: 5euro/dag
 • Inschrijven via dit formulier. Graag ontvangen we een korte cv met je voorbije danservaringen.

 

ENG: 

 • When: 9 - 13 aug
 • Hours: Doors open 9.30 AM - Start 10 AM - End 5 PM
 • Where: BALZAAL Kunstencentrum VOO(?)UIT, Sint-Pietersnieuwstraat 23, 9000 Gent
 • For whom: For experienced dancers with and without an disability (experience = being familiar with contemporary dance and improvisation)
 • Price: 150 euro for the whole week, lunch included
 • Subscribe via this form. We would like to receive a short CV with your past dance experiences.

In dit filmpje zie je een geïmproviseerde ontmoeting tussen dansers Hannah Bekemans, Benjamin Vandewalle en muzikant Fulco Ottervanger. / In this short movie you see an improvised meeting between dancers Hannah Bekemans, Benjamin Vandewalle and musician Fulco Ottervanger.

Foto: Thomas Dhanens