Overslaan en naar de inhoud gaan

Top navigation

Platform-K wint Cultuurprijs Stad Gent 2018!

Topnieuws! Platform-K won vandaag de Cultuurprijs 2018 van de Stad Gent. Die staat dit jaar in het teken van ‘Talentontwikkeling’. Platform-K besteedt bijzondere aandacht aan talentontwikkeling van dansers met een beperking. We vertrekken vanuit ieders specifieke achtergrond en mogelijkheden. Daarmee vullen we een blinde vlek op in het Vlaamse podiumlandschap.
De artistieke vibe van Platform-K wordt zowel nationaal als internationaal gesmaakt. Ondertussen speelden de dansers al op diverse podia in Vlaanderen en Nederland. Dat maakt hen tot een echte ambassadeur voor dans én voor Gent!' * Annelies Storms, schepen van Cultuur

Unanieme beslissing

Op 18 oktober kwam de jury voor de Cultuurprijs 2018 van de Stad Gent samen. De jury besliste unaniem om De Cultuurprijs 2018 toe te kennen aan Platform-K. Moeten we nog zeggen hoe trots we zijn? Hieronder lees je het volledige juryverslag.

Het juryverslag

'Platform-K maakt professionele dansproducties met dansers met en zonder beperking. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan talentontwikkeling van de dansers, vertrekkende vanuit hun specifieke achtergrond en mogelijkheden. Het aanbod van workshops en lessen richt zich tot een breed publiek: mensen met en zonder beperking die willen dansen, zij die willen dansen voor het plezier of professionele dansers, van laagdrempelig dansaanbod tot intensieve danstraining. De fundamenteel gelijkwaardige benadering van de dansers, ongeacht hun beperking of achtergrond, duidt op het sterke emancipatorische karakter van de werking. Een basishouding en aanpak die zich vertaalt in een doorgedreven betrokkenheid van de deelnemers en een hoge kwalitatieve output van de producties. Realisaties waarbij groeiproces, engagement en eigenheid van de deelnemers ook voor het publiek voelbaar zijn tot op het podium. Die authenticiteit is absoluut verfrissend.'

'De producties overstijgen door een integrale zorg voor alle aspecten die leiden tot een goede voorstelling ook maar de minste schijn van bevoogding. Door de aandacht voor ritme, opbouw, verloop, ontroering en zeggingskracht, de directe inbreng van de dansers en het totale gecreëerde beeld krijgt de toeschouwer een gedragen volwaardig stuk aangeboden. Een stuk dat nawerkt. De finaliteit van de werking ligt bovendien niet in de producties op zich, maar in een globaler traject dat voorbij de voorstelling gaat. Dansers met talent worden ook op andere vaardigheden aangesproken en kunnen doorstromen naar lesgeven of het dansen in professionele producties met externe choreografen.'

'Talentontwikkeling binnen Platform-K werkt bovendien in verschillende richtingen. Hoewel mensen met een beperking een specifieke aanpak vragen tijdens de danstraining, inspireren zij op hun beurt de andere dansers, de makers en de choreografen. Wederzijdse perspectieven worden consequent opengetrokken, genuanceerd, en leefwerelden raken gedeeld. De duurzame effecten op de verdere dansloopbaan van alle deelnemers van deze toch wel intensieve uitwisselingen zijn onontkoombaar. Daarrmee verwerft Platform-K een unieke plaats in het cultureel landschap.'
Met de productie ‘Common Ground’ werd Platform-K in 2018 geselecteerd voor het TheaterFestival. Een bewijs dat de organisatie grote erkenning krijgt, ook buiten het sociaal-artistieke veld!'

Dit was de jury

De jury bestond uit 5 experten in het betrokken werkveld

  • Kaat Peeters, (directeur van de Sociale Innovatiefabriek)
  • Franky Devos (algemeen coördinator Kunstencentrum Vooruit)
  • Ute Egghe (CirQ, is zaakvoerder van het quiz bedrijf Sitting Bull, werkt bij 5to9 management en is oprichter van VOS-Volwassenen die Opnieuw Spelen)
  • Lia Blaton (medeoprichter van project Echo’s in de Wijk, heeft vroeger gewerkt bij Steunpunt Diversiteit en Leren)
  • Lizzy Pauwels, (directeur DKO Beeldende Kunsten Offerlaan en ontwerper van o.a. juwelen)

Toffe plannen voor 2019

Later dit jaar volgt de officiële uitreiking van de Cultuurprijs en ontvangt Platform-K een geldprijs van 2.500 euro.
In 2019 wordt door de Stad Gent, in samenspraak met Platform-K, een artistiek project georganiseerd.

Het Platform-K-team en Annelies Storms blij voor het stadhuis van Gent