Skip to main content

Top navigation

Minister Dalle helpt Platform-K ook in Brussel dansen

In mei 2021 beloofde Benjamin Dalle, Vlaams minister van Brussel, jeugd en media, subsidies voor Platform-K in Brussel. Woensdag 30 maart 2022 kwam hij zelf langs om het project beter te leren kennen en nam hij met de cursisten deel aan de wekelijkse yogatraining.

Platform-K biedt dansers met een beperking al zes jaar professionele ondersteuning vanuit thuisbasis Gent. In die zes jaar groeide het project en liepen we steeds vaker tegen onze eigen grenzen aan. Er was steeds meer interesse van dansers uit heel Vlaanderen, maar voor mensen met een beperking is mobiliteit vaak een probleem. We willen dus danscursussen organiseren op meer plaatsen doorheen het land. 
Met het niveau van de dansers groeide echter ook de ambitie. Om aansluiting te vinden bij de internationale tenoren van de dans, keken we dan ook eerst en vooral naar Brussel, de wereldhoofstad van de hedendaagse dans. 

minister dalle

Platform-K zet eerste danspasjes bij P.A.R.T.S. en Rosas

Bij P.A.R.T.S. en Rosas vonden we de gedroomde partners voor een samenwerking. Die is in de eerste fase logistiek, met een oefenlokaal voor wekelijkse repetities. Op termijn willen we ook artistiek samenwerken en, hopelijk, tot inclusieve voorstellingen komen waar dansers met een beperking een evenwaardige rol opnemen als de dansers van Rosas. 
Het uiteindelijke doel van Platform-K is om dansers met een beperking op een inclusieve manier te laten doorstromen naar het hedendaagse danslandschap. We willen daarvoor een professionele opleiding aanbieden die enerzijds tegemoetkomt aan de persoonlijke noden van de deelnemers maar anderzijds wel een zeer hoog niveau haalt zodat ze later kunnen aansluiten bij Rosas of andere dansgezelschappen. 
Is die doelstelling realistisch? Voor Anna-Theresa De Keersmaeker is het alvast niet ondenkbaar dat in de toekomst dansers met een beperking deel worden van Rosas. 
“Platform-K biedt een professionele dansopleiding aan voor personen met een beperking, motivatie en talent om professioneel te groeien als danser.” Benadrukt Brecht Van Vliet, coördinator van Platform-K Brussel. “Het doel is om dansers klaar te stomen voor een rol in professionele dansproducties. We moeten daarom, net als P.A.R.T.S., streng zijn in de selectie en soms gemotiveerde dansers afwijzen. Dat is natuurlijk jammer. Wie graag danst maar niet de professionele ambitie of het talent heeft om in een professionele dansproductie mee te draaien, zitten we samen met partners. We delen onze kennis zodat er meer kwaliteitsvolle recreatieve dansopleidingen komen. Op dit moment zijn er namelijk te weinig structuren voor dansers met een beperking” 
Na de opening van een professionele dansafdeling in Brussel, wil Konekt, de moederorganisatie achter Platform-K ook lessen organiseren in verschillende steden, van West-Vlaanderen tot Limburg. 
De afgelopen maanden werd vooral een netwerk uitgebouwd waarbij we contact legden met lokale BuSo-scholen, de danswereld en zorginstellingen. 
Momenteel ligt de focus op het rekruteren en selecteren van dansers. Sinds januari bieden we in Brussel wekelijkse dansopleidingen voor beginners aan maar we blijven inzetten op de instroom van nieuw danstalent, onder meer via gratis dansworkshops waarbij het team uitkijkt naar talent. 

  

Minister Dalle maakt kennis met de eerste lichting dansers en de toekomstplannen

Minister Dalle subsidieert het project en bezocht de oefenruimte zelf. Hij zag de eerste dansers van Platform-K Brussel aan het werk en nam enthousiast deel aan een yogales. 
Hij kreeg er ook meer informatie over de plannen en samenwerking met P.A.R.T.S. Zo vernam hij dat de samenwerking deze zomer alvast een stapje verder gaat. Benjamin van de Walle, een oud-student van P.A.R.T.S. die voor Platform-K eerder de voorstelling Common Ground maakte, zal een ‘summer school’ leiden die open staat voor dansers mét en zonder beperking. 
De weg naar inclusie in het professionele circuit is nog lang, en er zijn nog heel wat onbekende factoren maar de eerste zaadjes zijn alvast geplant. 

Artikel: Steven De Baets